1. Başlangıç
  2. /
  3. Oşinografik ve Jeofizik

Oşinografik ve Jeofizik

Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ ile SHODB “Teknik Çalışma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda Hidrografik ve Oşinografik Etüt çalışmaları

HİZMET LİSTESİ

* Acil eylem planına ve Risk değerlendirme esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İmar ve Revize imar planına esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Nazım imar planı ve Uygulama imar planı esas hidrogarfik ve oşinografik etüt
* Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
* İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Kıyı yapıları Liman, İskele Tersane yapıları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Dalgakıran, Mendirek ve Deniz boru hatları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Deniz dolgu ve Tarama projeleri Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İskele / Liman kapasite artışı ve dip taraması projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Marina / Yat çekek yeri projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Balıkçı barınakları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
——————————————————————————————-
* Akıntı Ölçmeleri, Uzun dönem ve kısa dönem belirmeme,
* CTD, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal analiz çalışmaları,
* Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi,
* Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizler,
* Oşinografik Rapor hazırlanması,
* Sualtı Manyetik Sörvey,
* Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,
* Sualtı arkeolojik araştırmalar,
* Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

Deniz Ortamı Jeofizik ve Jeolojik Etüt
* Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar / Deniz sismik
* Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları
* Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,
* Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,
* Deniz deşarj ve benzeri projeler,
* Sualtı Arkeolojik araştırmalar
* Sediment Örneği, Analizi ve Yüzey Sedimentasyon Haritası
* Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması
* Sedimantasyon dağılım haritaları
* Mozaik harita üretimi
* Deniz tabanı sismik ölçme, Deniz tabanı sınıflanrılması
* Deniz Yapıları Etütleri

Marinmet Sualtı Mühendislik Hizmetleri

2005’ten bu yana sualtı mühendisliği sektörünün öncüsü Marinmet!

Menü