UA-168.755.523-1

Denizcilik Sektöründe Verdiğimiz Hizmetler

Profesyonel Sualtı Hizmetlerimiz

 • Proje planlama tasarım ve uygulama hizmetleri

 • Deniz deşarj ve Terminalleri  bakım onarım  hizmetleri

 • İskele / Rıhtım Kanca-hook ve Usturmaça montaj hizmetleri

 • İskele / Rıhtım / Yüzer vasıta Katodik koruma uygulamaları

 • Su altı Expertiz, Sualtı Video / Fotoğraf Sörvey / Teknik rapor

 • Şamandıra Bakım Onarım hizmetleri

 • Deniz İçi kızak iyileştirme inşaatları proje ve uygulama

 • İskele ve Yüzer ekipmanlar Sualtı NDT   ölçme hizmetleri

 • Su altı işleri Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Kademeli  Sualma yapıları Proje ve uygulama hizmetleri

 • Pile Integrıty test yapım hizmetleri

 • Mevcut İskele ve Rıhtım Beton Tamiri ve Kazık Koruma İşleri

 • İskele ve Rıhtım İnşaatları / Bakım, Onarım ve Kontrollük İşleri

 • Deniz Boru hatları yapım / Bakım, Onarım ve Kontrollük İşleri​

 • Liman Tersane Kıyı yapıları Tahkik hizmetleri

 • Mevcut tersane, liman işletme izni için tüm  projeler

 • Mevcut iskele rıhtım kazık ( PIT )süreklilik testi

 • Mevcut yapıların statik dinamik hesap raporları

 • Mevcut kıyı yapıları Ferro scan ve raporlanması

 • Kıyı yapıları karot alım ve laboratuvar test raporları

 • Mevcut iskele kazıkları NDT yapımı ve projelendirilmesi

 • Mevcut yapı alanı Sondaj ve Geoteknik rapor 

 • Mevcut iskele kazıkları çekme test ve raporları.

 • Mevcut deniz yapıları koordinatlı Hasar rolevesi

 • AYGM sunulmak üzere Mevcut Durum raporu

 • Mevcut kıyı yapıları hesap raporu hazırlanması 

 • İşletme izni  için AYGM den  projelerin onaylatılması

Batimetrik Harita Üretim Hizmetleri

 • Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita

 • Hidrografik ve Oşinografik araştırmalar

 • Deniz Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri

 • Deniz inşatları öncesi ve sonrası Batimetrik harita

 • Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler

 • Su altı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları

 • Liman, iskele ve kıyı ölçümler

 • Batık ve nesne tespit ölçmeleri

 • Batimetrik ve Oşinografik - SHODB onayının alınması

Jeofizik ve Jeolojik sörvey;

 • Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar

 • Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları

 • Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,

 • Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,

 • Deniz deşarj ve benzeri imalatların tespitleri,

 • Arkeolojik araştırmalar

 • Sediment Örneği Alımı, Analizi & Yüzey Sediment  Haritası

 • Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması,

 • Deniz dibi inşaat öncesi içeriğinin belirlenmesi,

 • Sedimantasyon dağılım haritaları

 

Sualtı Manyetik sörvey;

 • Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,

 • Sualtı arkeolojik araştırmalar,

 • Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

Oşinografik sörvey;

 • Akıntı ölçmeleri, Uzun dönem ve kısa dönem  belirmeme,

 • CTD, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal analiz çalışmaları,

 • Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi

 • Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

 • Oşinografik Rapor hazırlanması

Kıyı / Liman Mühendislik Hizmetlerimiz

 • Kıyı yapıları Projeleri ve Teknik Şartname hazırlama 

 • Alt Yapı Projeleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri

 • İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri

 • Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri

 • Kıyı ve Liman yapıları Uygulama Danışmanlığı

 • İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri

 • Kademeleri Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri 

 • Liman kıyı yapıları Tahkik İŞLETME izni AYGM onay hizmetleri

Deniz Ortamı Haritacılık Hizmetleri 

 • Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi

 • Deniz Deşarj  Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri

 • Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi

 • Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi

 • Su altı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları

 • Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma 

 • Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamaları

 • Yüzer vasıta Konumlandırma

Deniz Ortamı Modelleme Yapım Hizmetleri

 • Rüzgar, Dalga  iklimi ve İstatisliği Modellemeleri

 • Hidrodinamik Akıntı Modellemesi

 • Kumalama belirlenmesi ve Sediman Transport Modellemesi

Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...

Copyright © 2020 MARİNMET Tüm Hakları Saklıdır.

 • Facebook
 • Batimetri