Hizmetlerimiz

Kıyı / Liman Mühendislik Hizmetlerimiz

 • Kıyı yapıları Projeleri ve Teknik Şartname hazırlama hizmetleri

 • Alt Yapı Projeleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri

 • İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri

 • Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri

 • Kıyı ve Liman yapıları Uygulama Danışmanlığı

 • İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri

 • Kademeleri ( DSİ ) Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri 

 • Tersane / Liman kıyı yapıları İŞLETME izni AYGM onay hizmetleri

Deniz Ortamı Haritacılık Hizmetleri 

 • Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi

 • Deniz Deşarj  Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri

 • Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi

 • Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi

 • Su altı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları

 • Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma hizmetleri

 • Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamaları

 • Yüzer vasıta Konumlandırma

Deniz Ortamı Modelleme Yapım Hizmetleri

 • Rüzgar, Dalga  iklimi ve İstatisliği Modellemeleri

 • Hidrodinamik Akıntı Modellemesi

 • Kumalama belirlenmesi ve Sediman Transport Modellemesi

Batimetrik Harita Üretim Hizmetleri

 • Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita

 • Hidrografik ve Oşinografik araştırmalar

 • Deniz Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri

 • Deniz inşatları öncesi ve sonrası Batimetrik harita

 • Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler

 • Su altı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları

 • Liman, iskele ve kıyı ölçümler

 • Batık ve nesne tespit ölçmeleri

 • Kıyı yapıları modelleme / Proje öncesi Batimetrik harita üretimi

 • Batimetrik ve Oşinografik çalışmaların SHODB onayının alınması

Jeofizik ve Jeolojik sörvey;

 • Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar

 • Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları

 • Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,

 • Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,

 • Deniz deşarj ve benzeri imalatların tespitleri,

 • Arkeolojik araştırmalar

 • Sediment Örneği Alımı, Analizi & Yüzey Sediment  Haritası

 • Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması,

 • Deniz dibi inşaat öncesi içeriğinin belirlenmesi,

 • Sedimantasyon dağılım haritalarının oluşturulması amaçlı tabaka belirlenmesi

Sualtı Manyetik sörvey;

 • Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,

 • Sualtı arkeolojik araştırmalar,

 • Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

Oşinografik sörvey;

 • Akıntı ölçmeleri, Uzun dönem ve kısa dönem  belirmeme,

 • CTD, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal analiz çalışmaları,

 • Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi

 • Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

 • Oşinografik Rapor hazırlanması

Profesyonel Sualtı Hizmetlerimiz

 • Proje planlama tasarım ve uygulama hizmetleri

 • Deniz deşarj ve Terminalleri  bakım onarım ve montaj hizmetleri

 • İskele / Rıhtım Kanca-hook ve Usturmaça montaj hizmetleri

 • İskele / Rıhtım / Yüzer vasıta Katodik koruma uygulamaları

 • Su altı Expertiz, Sualtı Video / Fotoğraf Sörvey / Teknik rapor

 • Şamandıra Bakım Onarım hizmetleri

 • Deniz İçi kızak iyileştirme inşaatları proje ve uygulama

 • İskele ve Yüzer ekipmanlar Sualtı NDT   ölçme hizmetleri

 • Su altı işleri Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Kademeli ( Baraj )  Sualma yapıları Proje ve uygulama hizmetleri

 • Pile Integrıty test yapım hizmetleri

 • Mevcut İskele ve Rıhtım Beton Tamiri ve Kazık Koruma İşleri

 • İskele ve Rıhtım İnşaatları / Bakım, Onarım ve Kontrollük İşleri

 • Deniz Boru hatları yapım / Bakım, Onarım ve Kontrollük İşleri

Liman Tersane Kıyı yapıları Tahkik hizmetleri

 • Mevcut tersane, liman işletme izni için tüm  projeler

 • Mevcut iskele rıhtım kazık ( PIT )süreklilik testi

 • Mevcut yapıların statik dinamik hesap raporları

 • Mevcut kıyı yapıları Ferro scan ve raporlanması

 • Kıyı yapıları karot alım ve laboratuvar test raporları

 • Mevcut iskele kazıkları NDT yapımı ve projelendirilmesi

 • Mevcut yapı alanı Sondaj ve Geoteknik rapor 

 • Mevcut iskele kazıkları çekme test ve raporları.

 • Mevcut deniz yapıları koordinatlı Hasar rolevesi

 • AYGM sunulmak üzere Mevcut Durum raporu

 • Mevcut kıyı yapıları hesap raporu hazırlanması 

 • İşletme izni  için AYGM den  projelerin onaylatılması

Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...

Sualtı Drone Hizmetleri

 • Arama, kurtarma

 • Su altı boru ve kablo döşenmesi ve kontrolleri

 • Su altı inşaat ve bakım/onarım

 • Su altı örnek toplama

 • Su altı naaş ve delil ve Su altı olay yeri inceleme

 • Çevresel araştırmalar, çevre kirliliği izleme

 • Oşinografik araştırmalar, biyoçeşitlilik çalışmaları

 • Batık objelerin araştırılması  gemi, batıklar, uçaklar vb.

 • Su altı güç istasyonları, hidroelektrik ve nükler santraller

 • Su rezervuarları, baraj kapakları ve su setleri incelemeleri

 • Su altı boru hattı kaynak incelenmesi

 • Arkeoloji çalışmaları

 • Belgesel çekimi

 • Korozyon ve katodik ölçümler

 • Su altı olay yeri inceleme

 • Su altı video ve ya fotoğralar ile incelemesi

Adres: İstasyon Mahallesi Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL- TÜRKİYE