Sualtı İnsansız Araç

Firmamız 100 metre derinliğe kadar insansınz deniz aracımız ile aşağıda belirtilen işleri icra etmektedir. İSAA'lar  yaygın olarak askeri ve sivil alanda kullanmaktayız. Çalışmalar eş zamanlı yüksek çözünürlü video ve fotoğraf olarak kayıt edilemktedir.

Çalışma Video: https://www.youtube.com/watch?v=tuoC74skZTQ&t=45s

Kullanım alanları:

•     Arama, kurtarma

•     Sualtı boru ve kablo döşenmesi ve kontrolleri

•     Su altı inşaat ve bakım/onarım

•     Su altı örnek toplama

•     Sualtı naaş ve delil ve Sualtı olay yeri inceleme

•     Çevresel araştırmalar, çevre kirliliği izleme

•     Oşinografik araştırmalar, biyoçeşitlilik çalışmaları

•     Batık objelerin araştırılması  gemi, batıklar, uçaklar vb.

•     Sualtı güç istasyonları, hidroelektrik ve nükler santraller

•     Su rezervuarları, baraj kapakları ve su setleri incelemeleri

•     Su altı boru hattı kaynak incelenmesi

•     Arkeoloji çalışmaları

•     Belgesel çekimi

•     Korozyon ve katodik ölçümler

•     Sualtı olay yeri inceleme

•     Gemi altı video ve ya fotoğralarak incelemesi