Kıyı ve Liman Mühendisliği

Firmamız; Denizcilik sektöründe Profesyonel Sualtı hizmetleri kapsamında; Deniz ortamı Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik çalışmaların yanı sıra   Kıyı ve Liman  mühendisliği alanında Proje, Planlama, Tasarım, Uygulamalar ile ilgili  Mühendislik ve de Danışmanlık  hizmetleri vermektedir. 

Kıyı / Liman Mühendislik Hizmetlerimiz

 • Kıyı yapıları Projeleri ve Teknik Şartname hazırlama hizmetleri
 • Alt Yapı Projeleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri
 • İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri
 • Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri
 • Kıyı ve Liman yapıları Uygulama Danışmanlığı
 • İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri
 • Kademeleri ( DSİ ) Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri 
 • Tersane / Liman kıyı yapıları İŞLETME izni AYGM onay hizmetleri
Deniz Ortamı Haritacılık Hizmetleri 
 • Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi
 • Deniz Deşarj  Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri
 • Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
 • Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
 • Sualtı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları
 • Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma hizmetleri
 • Röleve, 2 ve 3D Modelleme Uygulamaları
 • Yüzer vasıta Konumlandırma
Deniz Ortamı Modelleme Yapım Hizmetleri
 • Rüzgar, Dalga  iklim ve İstatisliği modellemeleri
 • Hidrodinamik Akıntı modellemesi
 • Kumalama belirlenmesi ve Sediman Transport modellemesi
Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...