Batimetrik Harita Üretimi

Tek ve Çok Bimli İskandiller, Gerçek Zamanlı Kinematik veya Diferansiyel Küresel Konum Belirleyiciler ile Hareket Algılayıcı Sistemler kullanılarak denizlerdeki derinlikler ölçülmektedir. Toplanan verinin hassasiyetini sağlamak maksadıyla;  Ses hızı profilini belirlemek için derinliğe bağlı sıcaklık ve yoğunluk ölçümleri  eş zamanlı yapılmaktadır.

MultiBeam EchoSounder ( MBES );  ve de SingleBeam EchoSounder Sistemlerimiz; Batimetrik haritaların detaylı üretimi, Deniz Tarama ve Dolgu, Boru hatları, Batık gemi, Liman inşaatları, ve de sualtında kalan nesnelerin detaylandırıldığı ve de topografyanın net anlaşıldığı yüksek çözünürlü teknolojik bir Batimetri sistemlerdir.

MBES; Multibeam ( Çok Işınlı ) Echosounder sistemimiz İHO Standartlarına uyumlu,  -200 metre derinliğe kadar, 120 derece açı ile akustik sinyaller vasıtası ile elde edilen binlerce derinlik değerinin oluşturduğu 2D ve 3D (Üçboyutlu) model  elde edilmektedir. Yaptığımız hidrografik çalışmalar  Uluslararası Hidrografik Örgütü ( IHO – nternational Hydrographic Organisation) standartlarında olmakla beraber ülkemizde bu konu üzere görüş belirten Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi başkanlığı (  SHODB ) onayı firmanın talepleri doğrultusunda tarafımızca ayrıca yaptırılmaktadır. Hidrografik yazılım MBES ve SBES çalışmalarımız da,  Beamworx ve QPS  firmalarının yazılımları kullanılmaktadır. 
       
Deniz Ölçüm  Hizmetlerimiz

 • Batimetrik Harita üretimi
 • Deniz Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri
 • Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
 • Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
 • Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma hizmetleri
 • Röleve, 2 ve 3D Modelleme Uygulamaları
 • Yüzer vasıta Konumlandırma
 • Hidrografik ve Oşinografik araştırmalar
 • Deniz Dip Topografyası
 • Göl, Gölet ve Baraj Dip Topografyası
 • Akarsu, Nehir, Dere ve Ağızları Dip Topografyası
 • Hidrografik Mühendislik Uygulamaları
 • Su Altı Kazı Dolgu Kübaj Hesabı
 • Liman Gemi Güvenliği veya Liman İnşaati için Dip Haritalarının Üretilmesi
 • Sualtı yapılarının konumlarının belirlenmesi


Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...