Batimetri ve Oşinografi

MARİNMET BATİMETRİ; Multibeam ve Singlebeam Sistemlerimiz ile Dip topografyasının net anlaşıldığı yüksek çözünürlü teknolojik sistemler ile Batimetrik harita üretimi saha ve ofis mühendislerimiz eşliğinde yapmaktadır. Yaptığımız hidrografik çalışmalar Uluslararası Hidrografik Örgütü ( IHO–İnternational Hydrographic Organisation) standartlarında olmakla beraber ülkemizde bu konu da görüş belirten Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi başkanlığı ( SHODB ) onayı firmanın talepleri doğrultusunda tarafımızca yaptırılmaktadır. Multibeam Ölçme video:   "  https://www.youtube.com/watch?v=DfpSPs8e4iM "

Batimetrik sörvey;

 • Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
 • Hidrografik ve Oşinografik araştırmalar
 • Deniz Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri
 • Deniz inşatları öncesi ve sonrası Batimetrik harita
 • Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler
 • Sualtı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları
 • Liman, iskele ve kıyı ölçümler
 • Batık ve nesne tespit ölçmeleri
 • Kıyı yapıları modelleme / Proje öncesi Batimetrik harita üretimi

Jeofizik ve Jeolojik sörvey;

 • Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar
 • Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları
 • Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,
 • Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,
 • Deniz deşarj ve benzeri imalatların tespitleri,
 • Arkeolojik araştırmalar
 • Sediment Örneği Alımı, Analizi & Yüzey Sediment Dağılım Haritası
 • Deniz jeomorfolojisi ve deniz tabanı karakteristik özelliklerin belirlenmesi
 • Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması,
 • Deniz dibi inşaat öncesi içeriğinin belirlenmesi,
 • Sedimantasyon dağılım haritalarının oluşturulması amaçlı tabaka belirlenmesi

Sualtı Manyetik sörvey;

 • Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,
 • Sualtı arkeolojik araştırmalar,
 • Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

Oşinografik sörvey;

 • Akıntı ölçmeleri, Uzun dönem ve kısa dönem Hız ve yön belirmeme,
 • CTD, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tespit çalışmaları,
 • Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi
 • Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizleri
 • Oşinografik Rapor hazırlanması