MARİNMET

2005 yılında İstanbul’da kurulan MARİNMET DENİZ İNŞAAT & GENEL SUALTI HİZMETLERİ SAN TİC LTD ŞTİ Kamu ve  özel sektörlere ait birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır. Profesyonel Sualtı teknik kadroromuz ile;  “Genel Dalgıçlık  /  Sualtı Hizmetleri,  Deniz inşaatları, Kıyı ve Liman Yapıları Sualtı kısımları,  Tecrübeli Mühendislerimiz ile; Kıyı yapıları Avan ve Uygulama Projeleri , Yol - Kavşak uygulama projeleri, Müşavirlik, Danışmanlık Hizmeti, Deniz araştırmaları / Hidrografik ve Oşinografik etüt raporları ve Özel sektör ve Savunma sanayi için Özel yazılımlar gibi pek çok farklı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak hedefiyle çalışan MARİNMET, çalışmalarını ulusal ve uluslararası kalite, çevre ve güvenlik sistemlerine göre sürdürmekte olup, bunun sonucu olarak  “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi”, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

                                                                                                    GENEL  FAALİYET ALANLARIMIZ

Deniz İnşaatları ve Dalgıçlık Hizmetlerimiz
 • Liman / İskele İnşaatları Sualtı kısımları
 • Şamandıra Donatım Bakım Onarım Hizmetleri
 • Sualtı Boru hatları ve Kablo Hatlarının Sörvey ve Bakım ve Onarımları
 • Deniz İçi Kızak İyileştirme uygulama ve proje hizmetleri
 • İskele Onarım, Güçlendirme ve Rehabilitasyon işleri
 • Sualtı Tahribatsız NDT Sac kalınlık ölçme hizmetleri
 • Baraj Kontrol Tamiratları ve Bakım İşleri
 • Pipe Integrıty Testi
 • Sualtı ekspertiz ve sorvey Teknik raporlar
 • Deniz sondaj yapım ve raporlanması
Kıyı / Liman Mühendislik Hizmetlerimiz
 • Kıyı yapıları Projeleri ve Teknik Şartname hazırlama hizmetleri
 • Alt Yapı Projeleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri
 • İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri
 • Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri
 • İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri
 • Kademeleri ( DSİ ) Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri
 • Tersane / Liman kıyı yapıları İŞLETME izni AYGM onay proje hizmetleri
 • Rüzgar, Dalga  iklim ve İstatisliği modellemeleri
 • Hidrodinamik Akıntı modellemesi
 • Kumalama belirlenmesi ve Sediman Transport modellemesi
Deniz Ölçüm  Hizmetlerimiz
 • Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi
 • Deniz Deşarj  Boru hatlarının Güzergâh ölçmeleri
 • Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
 • Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
 • Sualtı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları
 • Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma hizmetleri
 • Röleve, 2 ve 3D Modelleme Uygulamaları
 • Yüzer vasıta Konumlandırma
 • Hidrografik Ölçmeler, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Fiziksel ve Kimyasal Oşinografi, Akıntı, Dalga ve Sediment  modellemesi,  
Proje yapım hizmetleri
 • Kıyı yapı projeleri
 • Köprü projeleri
 • Taşkın koruma projeleri
 • Yol ve kavşak projeleri
 • Altyapı projeleri
 • Müşavirlik / Danışmanlı hizmetleri
 • Harita hizmetleri
 • Zemin araştırmaları
Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...

 

Misyon

Vermiş olduğumuz hizmetlerde hizmette kalite ve düşük maliyet konularını benimseyen sektörün öncü firmaları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. 

Vizyon

Hizmetlerimiz, çözümlerimiz, sağlamış olduğumuz güvenilirlik ve iş ahlakımız ile sektöre değer katan bir şirket olmak için var olmaya devam ediyoruz.

 

HİZMETLER

Profesyonel Dalgıçlık Hizmetleri

MARİNMET; Dalgıçlık / Sualtı Hizmetleri sektöründe Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok önemli projeler imz...

Batimetri ve Oşinografi

MARİNMET BATİMETRİ; Multibeam ve Singlebeam Sistemlerimiz ile Dip topografyasının net anlaşıldığı yüksek çözünü...

Kıyı ve Liman Mühendisliği

Firmamız; Denizcilik sektöründe Profesyonel Sualtı hizmetleri kapsamında; Deniz ortamı Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik ...

Vasıta Konumlandırma

Deniz ve Barajlarda; Kıyı ve Liman inşaatları, Arama / Kurtarma, Deniz boru hatları, Deniz Tarama / Dolgu gibi projelerde kullanılan Yüzer ekipmanların ...

Sualtı İnsansız Araç

Firmamız 100 metre derinliğe kadar insansınz deniz aracımız ile aşağıda belirtilen işleri icra etmektedir. İSAA'lar  yaygın olarak askeri ve siv...