1. Başlangıç
  2. /
  3. Batımetri Harita Üretimi

Batımetri Harita Üretimi

Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ ile SHODB “Teknik Çalışma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda Hidrografik ve Oşinografik Etüt çalışmaları

HİZMET LİSTESİ

* Acil eylem planına ve Risk değerlendirme esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İmar ve Revize imar planına esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Nazım imar planı ve Uygulama imar planı esas hidrogarfik ve oşinografik etüt
* Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
* İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Kıyı yapıları Liman, İskele Tersane yapıları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Dalgakıran, Mendirek ve Deniz boru hatları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Deniz dolgu ve Tarama projeleri Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İskele / Liman kapasite artışı ve dip taraması projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Marina / Yat çekek yeri projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Balıkçı barınakları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
* Deniz Deşarj Boru hatlarının güzergah ölçümleri
* Deniz inşatları ( İskele Liman v.s )öncesi ve sonrası Batimetrik harita
* Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler
* Su altı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları
* Batimetrik SHODB onayının alınması.
* SHODB sunulması amaçlı Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi
* Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
* Deniz Tarama öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
* Su altı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları
* Asbuilt Harita üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma
* Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamaları
* Yüzer vasıta Konumlandırma
* İmar planı esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt

Marinmet Sualtı Mühendislik Hizmetleri

2005’ten bu yana sualtı mühendisliği sektörünün öncüsü Marinmet!

Menü