Kıyı - Liman Mühendisliği

Hizmetlerimiz arasında yer alan Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik çalışmalarımızın yanı sıra Kıyı Liman  mühendisliği alanında Projelerin sualtı kısımlarında Planlama, Tasarım, Uygulama, Mühendislik ve Danışmanlık  hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca Tersane ve Kıyı /  limanların işletme izni için gerekli Mevcut Durum raporu, Mevcut iskele kazıkları NDT yapımı, Pipe İntegrity testi, Karot alımı testi ve raporlanması, Geoteknik çalışmalar, Genel vaziyet planı oluşturulması, Statik ve Dinamik tahkiklerinin yapılması, tahkik raporlarının hazırlanarak İlgili üniversite ve AYGM ye onaylatılması da hizmetlerimiz arasındadır.    

Proje, Uygulama ve Danışmanlık                                                                                                    
•    İskele, Rıhtım, Mendirek, Tekne Yanaşma Yeri ve Tersane Projeleri                                              
•    Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri Projeleri                                              
•    Deniz Terminaller, Bağlama Şamandıra Sistemleri projeleri                                                            
•    Deniz içi Raylı kızak Projeleri                                                                                                          
•    DSİ Kademeli / Yüzeyden sualma projeleri                                                                                  
•    Deniz Tabanı Tarama ve Dolgu Projeleri                                                                                         
•    Deniz ortamı sondaj çalışmaları 
•    Tersane ve Limanların İşletme izni için gerekli Üniversite ve AYGM onaylı tahkikat çalışmaları
                                                                                                                             
Batimetri / Hidrografik Harita üretimi
•    MultiBeam ( Çok Işınlı ) ve SingleBeam ( Tek Işınlı ) Hidrografik/Batimetrik Harita üretim hizmetleri

Oşinografik araştırmalar
•    Proje sahasının Dalga ve Akıntı ölçme çalışmaları.
•    Proje Sahası Jeofizik çalışmaları ( Sığ Sismik ve Yan Taramamalı sonar )
•    Deniz tabanının yüzey sedimant dağılımının haritasının hazırlanması,
•    Deniz suyu Oşinografik parametreleri ( CTD ) ilişkin ölçme çalışmaları

Kullandığımız Lisanslı Yazılımlarımız

 • Eghas
 • MapCAD
 • GstarCAD
 • VeriCAD
 • BelsisCAD
 • Qgis
 • MobilGİS
 • SouthPro
 • Qinsy
 • Qimera
 • SonarWave
 • StrataBOX
 • DeployADP 
 • RusKin
 • ValePort
 • Waasp
 • ScanLine 
 • ViewTritonPro
 • AutoClean 
 • AutoPatch
 • NavAQ

 Arazi Ölçme Sistemlerimiz 
 • Ashtech Promak 800 GNNS Sistemleri
 • AshTech Hareket Algılayıcılar
 • AhsTech CORS GPS sistemleri
 • ComNaw RTK GPS sistemleri
 • GeodiMeter Total Station 
 • Leica FlexLine TS09plus Total Station 
 • Leica Nova TS60 Total Station 
Batimetri  Sistemlerimiz
 • Multibeam Echosounder ( MBES )  Çok-Bimli İskandil sistemleri
 • Hi-Target HD-370 Tek-Bimli İskandil sistemi
 • Sounht EchoSounder Tek Bimli İskandil sistemi
 • Elac 4300 EchoSounder Tek Bimli İskandil sistemi
Oşinografik Araştırma Sistemler 
 • ARGONAUT®-XR  kHz ADCP  Akıntı / Dalga ölçer 
 • RBR Concerto CTD
 • RBR Virtuoso Türbidite Cihazı
 • Valeport Mini Online SVP
 • SonTEK Dalga ve akıntı ölçme cihazları
Jeofiziksel Sistemler 
 • STARFİSH Yandan Taramalı Sonar
 • Strata Box Sığ Sismik Sistemi
 • Marine Magnetics Explorer Deniz Manyetometresi