CTD Ölçmeleri

Firmamız; Su örnekleme (water sampler) sistemleri ile  istenilen derinlikte su örneklemesi yapılarak laboratuvar veya yerinde (insitu) analizler yapılabilmesine imkan vermektedir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Deniz suyundaki Tuzluluk, İletkenlik, ses, yoğunluk, basınç sıcaklık gibi Fiziksel parametrelerinin Kısa ve uzun dönem  ölçüm ve raporlama hizmetlerini vermektedir. 

Çalışma Sonucu;
Proje sahası Yüzey Sıcaklık, Tuzluluk ve Yoğunluk haritalarının üretimi
Proje sahası Orta su Sıcaklık, Tuzluluk ve Yoğunluk haritalarının üretimi
Proje sahası Dip Sıcaklık, Tuzluluk ve Yoğunluk haritalarının üretimi