Yan Tarama Sonar Ölçmeleri

Yandan taramalı sonar (YTS) deniz tabanında geniş bir alanı yüksek çözünürlüklü olarak gösteren Yanal Tarama Sonarı, deniz içerisinde gemi rotası boyunca deniz tabanından yüksek ayrımlı veri temin eden akustik bir sistemdir. Deniz tabanı karakteristik özelliklerini belirleme amaçlı  Sığ su ortamında dalga hareketleri ve fırtınalar gibi faktörler ile deniz tabanı yapısının sürekli bir değişime uğraması ve bu oluşumların izlenmesi Deniz tabanı yüzey morfolojik özelliklerinin ve doğal olmayan cisim ve oluşumların tespiti amacıyla, Yandan Taramalı Sonar (YTS) StarFish 450 F Tritech ( Shallow Water )  sistemi kullanılarak veri toplama çalışmaları gerçekleştirilerek Proje sahasının Mozaik haritası oluşturulmaktadır. Side Scan Sonar

Yan Tarama Sonar  Çalışma içeriği;   
•    Deniz tabanı fiziksel görünüm tespiti, 
•    Batık, çapa ve benzeri objelerin tespiti
•    Deniz tabanı habitat haritalandırılması,
•    Doğalgaz – petrol boru hatları, güç kabloları ve fiber optik kablo güzergah tespitleri,
•    Denizdeki inşaat faaliyetleri öncesi olası tehlikelerin tespiti, 
•    Su altı arkeolojik bulguların tespit edilmesi ve haritalandırılması.