Sismik Ölçmeler

Mühendislik çalışmalarında gerek statik ve gerekse dinamik yüklemeler altında kalan zeminin mekanik davranışlarının karakterize edilmesi Deniz inşaatlarında da son derece önemlidir. Deniz jeofiziği çalışmaları, deniz tabanının doğal yapısının araştırılması , deniz tabanı çökelleriyle bu çökellerin ve diğer birimlerin jeolojik davranışlarının anlaşılması ve tüm bu birimlerin zaman içinde değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Deniz jeofiziği yöntemleri , deniz jeofiziği sistemlerinin kullanım amacı , etki derinlikleri , sistemlerin çalışma ilkeleri ve taşıdıkları bilgiler açısından kullanılan geleneksel jeofizik yöntemlerden farklılık gösterir. Çağımız elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde deniz jeofiziği sistemleri çeşitlenerek gelişmiş ; böylece çok daha hızlı doğru , yüksek çözünürlüğe sahip güvenilir veri toplama olanağı artmıştır.
Deniz tabanı morfolojisinin anlaşılması amaçlı proje sahasında gerçekleştirilecek  Sismik ölçümler ile çalışma sahası taban ve taban altı stratigrafisi, Syqwest marka yüksek çözünürlüklü Sediman Sounder sistemi ile belirli derinliklerde, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin doku analizlerini yaparak bu birimlerin muhtemel litolojik yapıların kestirimi ve sahada aktif fay ve benzeri süreksizliklerin olup olmadığının saptanması amaçlı ölçme ve raporlama hizmetleri vermekteyiz. 

Sismik  Çalışma içeriği;    
•    Liman ve kanallarda deniz tabanında Tarama veya Dolgu yapılması öncesi
•    Denizel mühendislik yapılarının imalat alanlarda
•    Deniz altı boru hattı güzergah seçimlerinde
•    Deniz terminalleri ve yapay refislerin  yer seçimi çalışmalarında.
•    Deniz tabanı altındaki litolojik yapının Belirlenmesi/yorumlanması,
•    Deniz dibi tarama öncesinde malzeme içeriğinin belirlenmesi,
•    Heyelan, fay, gaz birikimleri ve gaz çıkışları gibi tehlike teşkil eden oluşumların tespiti,
•    Sediman kalınlık haritalama (izopak) çalışmaları,
•    Karstik boşlukların belirlenmesi ve de katman yapıların sürekliliği.